KONTAKT

Trnavský komorný orchester - občianske združenie

Špačinská 101

917 01 Trnava

IČO: 36 089 010

DIČ: 2021493749

 

Bankové spojenie: SK31 5600 0000 0010 0893 3002 (Prima banka Slovensko, a.s.)


e-mail: tko@tko.sk

Alžbeta ŠEVEČKOVÁ – umelecká vedúca

Mobil: +421 911 189 892
E-mail: aseveckova@gmail.com

Andrea BENDOVÁ – technická vedúca

Mobil: +421 907 210 111
E-mail: bendova@tko.sk