KONCERTY

KONCERTY

 

PRIPRAVUJEME:

 

 

Rok 2022

 

Rok 2021

 


Rok 2020

      Štyri festivalové koncerty (W.A.Mozart, J.G.Rheinberger), organ J.Skudlik, dir. Š.Sedlický

Rok 2019

 Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005


 

Špeciálne a netradičné koncerty s účasťou TKO

Bellarosa

Keď v roku 1941 trnavský skladateľ Mikuláš Schneider–Trnavský písal operetu Bellarosa, iste netušil, že od jej premiéry (24. mája 1941 v Národnom divadle v Bratislave) uplynie dlhých 60 rokov, kým si opäť nájde cestu na divadelné javisko. Tak sa stalo 23. a 24. mája 2001 v Divadle Jána Palárika v Trnave. V réžii Zděnka Plachého zaznelo obnovené dielo, dramaturgicky pozmenené, s aranžovanou hudbou Ľubomíra Burgra. Na realizácii diela sa podieľal aj Trnavský komorný orchester – menšom obsadení sláčikových nástrojov, doplnený klarinetom, akordeónom, klavírom a bicími nástrojmi. Dve sezóny zotrvala opereta v programe Trnavského divadla a poskytla zážitky nielen jeho návštevníkom, ale aj samotným hudobníkom.

 

Con – Takt

Počas piatich rokov (1998 – 2003) sa členovia TKO podieľali na realizácii medzinárodného projektu s názvom CON – TAKT. Realizáciu projektu podporovala Európska komisia pre regionálny rozvoj pri EÚ a Dolnorakúska krajanská vláda. Vďaka poskytnutému grantu sa stretávali na pravidelných skúškach i občasných niekoľkodenných sústredeniach členovia TKO a členovia Filharmonie Marchfeld z rakúskeho Gänserndorfu. Pod vedením dirigenta Gustava Szökeho a neskôr dirigentky Bettiny Schmitt spoločne pripravovali dvakrát v roku nový program, ktorý uviedli na jar a v čase adventu vždy dvojpremiérovo v Trnave a v rakúskom Gänserndorfe. Júnove večery patrili pravidelne koncertu na nádvorí zámku Schlosshoff na rakúskom brehu Dunaja. Počas spomínaného obdobia obe telesá odohrali spolu 31 koncertov. Program tvorili diela svetovej orchestrálnej tvorby, vokálno–inštrumentálne diela, operné i operetné večery, adventné i vianočné diela, vystúpenia s renomovanými sólistami i večery Straussovej hudby. Pri štúdiu vokálno–inštrumentálnych diel boli do projektu zapojené aj viaceré trnavské spevácke zbory, predstavili sa tiež viacerí slovenskí sólisti. V roku 1999 sa niekoľko členov TKO spolu s Filharmoniou Marchfeld zúčastnilo zájazdu do Japonska a v roku 2002 do Číny. Spolupráca oboch telies znamenala pre ich členov vzájomné obohatenie nielen vo svete hudby, ale i vo svete vzťahov a vzájomnej komunikácie.

 

Concerto Bohemia

Národná rozhlasová súťaž mladých súborov a orchestrov uzatvorila v roku 2003 prvý tucet ročníkov. Ide o prestížnu prehliadku, ktorá pozoruhodným spôsobom mapuje hudobnosť českej mládeže. Koncert víťazov 12. ročníka sa uskutočnil vo Veľkej sále Paláca Žofín 15. novembra pod záštitou predsedu asociácie krajov ČR a veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR. Organizátorom večera bol Český rozhlas v spolupráci s Českou televíziou. V priamom prenose program vysielali Český rozhlas 3 (Vltava) a ČT 2. Trnavský komorný orchester ako jediné slovenské teleso na tomto podujatí reprezentovalo nielen mesto Trnava, ale celé Slovensko a jeho kultúru.

 

Divertimento Musicale

Tento celoštátny festival komornej a symfonickej hudby poriada Národné osvetové centrum Bratislava. V roku 2002 oslavoval svoje dvadsiate narodeniny. Podujatia festivalu prebiehajú v Spišskej Novej Vsi v Koncertnej sále Reduty, v Chráme sv. Jakuba v Levoči a v Letohrádku Dardanely v Markušovciach. Festival končí koncertom víťazov v Koncertnej sále Reduty. Odbornú porotu, ktorá rozhoduje o oceneniach súťažiacich telies, tvoria profesori konzervatórií a vysokých škôl. Súťaží sa vo viacerých vekových i nástrojových kategóriách. Trnavský komorný orchester sa prehliadky zúčastnil niekoľkokrát a získal viacero ocenení, o.i. za hodnotný umelecký výkon.

 

Výchovné koncerty

V novembri 2001 TKO zrealizoval projekt niekoľkých výchovných koncertov pre žiakov základných a stredných škôl. Tematicky boli zmerané tieto koncerty na oblasť blízku mladým poslucháčom – na populárnu hudbu. Názov projektu Dobová populárna hudba však napovedá, že išlo o netypickú populárnu hudbu. Predstavili sme mládeži populárne skladby určené na počúvanie a do tanca v rôznych dejinných obdobiach, od baroka až po súčasnosť (gigue, rigaudon, menuet, gavotta, valčík, polka a pod.) Sprievodným slovom sme voviedli poslucháčov do určitých historických období a zvukovými ukážkami sme dokumentovali estetické ideály toho ktorého obdobia. Program sa stretol s priaznivým ohlasom u študentov i pedagógov. O niekoľko mesiacov neskôr sme preto program zopakovali pre ďalších záujemcov.