Trnavský komorný orchester

Trnavský komorný orchester je umeleckým telesom s viac ako 20-ročnou tradíciou.