 
  
 
#CTRL 

Trnavský komorný orchester tvoria profesionálni aj amatérski muzikanti z Trnavy a okolia. Ich hlavnou doménou je, že svoju lásku k hudbe vedia skĺbiť a spoločne vytvárať zaujímavé koncerty a projekty. Takto obohacovať voľný čas a kultúrny život v Trnave i v okolí sa telesu darí už vyše 20 rokov. Pod vedením Alžbety Ševečkovej sa orchester špecializuje na interpretáciu komornej hudby. S obľubou interpretuje diela barokových majstrov a na tento účel si dal vyrobiť vlastný spinet. Ďalšou jedinečnosťou orchestra je úcta k hudbe svojho rodáka Mikuláša Schneidera-Trnavského. Tú prejavuje pravidelným uvádzaním jeho sakrálnej aj piesňovej tvorby, ktorú nahral aj na CD nosičoch.


Trnavský komorný orchester sa však nebráni ani iným žánrom či spoluprácam s rôznymi telesami, sólistami alebo umeleckými zložkami. O tom svedčí aj premierovanie diel súčasných autorov, víťazov skladateľskej súťaže ARCO. Táto súťaž je súčasťou festivalu HUDBA NA RADNICI, ktorý každoročne TKO organizuje v Trnave. Aj vďaka tomuto festivalu sa orchestru darí spolupracovať s významnými sólistami a dirigentmi, ktorí ho posúvajú na jeho ceste k profesijnému rastu a úspechu.

 

 

Členovia Trnavského komorného orchestra

UMELECKÁ VEDÚCA

Alžbeta Ševečková - husle

 

HUSLE

Zuzana Bilaničová

Eva Findra

Viktória Strelcová

Marián Štúň

Mária Malčeková

Adam Halás

Klára Mrázová

Ivan Greguš

VIOLA

Eduard Vaněk

Július Greguš

VIOLONČELO

Karolína Zívalíková

Katarína Vanáková

KONTRABAS

Martin Turčan

ČEMBALO, ORGAN, KLAVÍR 

Andrea Bendová

 


 

Alžbeta Ševečková - umelecká vedúca TKO

patrí medzi zakladajúcich členov Trnavského komorného orchestra a od roku 2001 pracuje ako jeho umelecká vedúca. Štúdium absolvovala pod vedením významných pedagogických osobností – hru na husliach študovala u Viliama Kořínka a komornú a orchestrálnu hru u Jána Praganta. Od čias štúdií bola členkou viacerých symfonických a komorných orchestrov a rozličných komorných zoskupení. Pedagogické znalosti získané na bratislavskom konzervatóriu i na KHV UMB v Banskej Bystrici využíva pri svojej práci pedagogičky na Základnej umeleckej škole Mikuláša Schneidera – Trnavského, kde pracuje s niekoľkými detskými súbormi a komornými telesami. Je tiež umeleckou vedúcou Komorného orchestra slovenských učiteľov so sídlom v Trenčianskych Tepliciach.

 

 

Hosťujúci sólisti

Martin Adámek (klarinet), Judita Andelová (alt), Andrej Barčák (tenor), Martin Bako (organ), Andrea Bendová (klavír, čembalo), Stanislav Beňačka (bas), Marek Bielik (trúbka), Viera Bíliková – Bozzato (viola d´amore), Zuzana Bilaničová (husle), Michaela Bobeková (husle), Mária Brejková (soprán), Júlia Burášová (flauta), Daniel Čapkovič (tenor), Karol Daniš (husle), Michal Červienka (akordeón), Eva Dohnanyi (alt), Silvia Dončevová (husle), Elmar Drabek (klavír), Andrea Dudášová – Kristel (soprán), Zuzana Ďurčeková (violončelo), Jaroslav Dvorský (tenor), Lucia Duchoňová (alt), Ladislav Faguľa (bas), Hana Friedová (soprán), Eugen Gaal (bas), Eva Garajová (alt), Slavomír Glos (kontratenor), Jozef Gráf (tenor), Eva Gregorová (soprán), Hilda Gulyásová (soprán), Veronika Hajnová – Fialová (alt), Elena Hladíková (mezzosoprán), Jozef Horváth (husle), Štefan Hrabovec (bas), Ernest Hudec (tenor), Karolína Hurayová - Zívalíková (violončelo), Gabriela Hübnerová (mezzosoprán), Aleš Janiga (bas), Angelika Jelšová (alt), Blanka Jílková (soprán), Ľubomír Kamenský (trúbka), Dalibor Karvay (husle), Ján Kiss (bas), Oto Klein (tenor), Peter Kollár (bas), Mária Konečná – Veselská (husle), Ján Kostelanský (tenor), Lenka Kotrbová (soprán), Róbert Kováč (violončelo), David Krajčí (trúbka), Jana Krajčovičová (soprán), Róbert Krchniak (hoboj), Anna Krchniaková – Veselská (husle), Alena Kropáčková (alt), Terézia Kružliaková (mezzosoprán), Irena Kubíková (soprán), Adriana Kučerová (soprán), Jana Kurucová (soprán), Kristína Lábadyová (husle), Martin Lampert (bas), Henrieta Lednárová (soprán), Peter Malý (tenor), Stanislav Masaryk (trúbka), Miriam Maťašová (soprán), Peter Michalica (husle), Martin Mikuš (bas), Marián Muška (organ), Ivica Neshybová (soprán), Peter Nuhlíček (violončelo), Helena Oborníková (alt), Jana Pastorková (soprán), Katarína Patrášová (husle), Silvia Pavelková – Urbanovičová (husle), Jaroslav Pehal (bas), Ida Pehalová (alt), Marek Pobuda (barytón), Maroš Podhajský (trúbka), Hana Pospíšilová – Medková (soprán), Andrea Priechodská (soprán), Boris Prýgl (bas), Irena Purdešová (alt), Andrej Rapant (tenor), Peter Rauscher (lutna), Vladimír Richter (tenor), Eva Safončíková (alt), Anna Slížová (soprán), Katarína Sroková (alt), Mário Strešnák (bas), Rastislav Suchan (trúbka), Tomáš Šelc (bas), Matúš Šimko (tenor), Alžbeta Ševečková (husle), Lucia Ševečková (klavír), Simon Šomorjaj (tenor), Stanislav Šurin (organ), Mária Taytakova (soprán), Martina Tomašovičová – Hlubíková (čembalo), Matúš Tomko (bas), František Török (husle), Matúš Trávniček (bas), Miroslava Trávničková (soprán), Júlia Urdová (viola), Monika Vanáková (alt), Helga Varga Bach (soprán), Eduard Vaněk (viola), Peter Vymazal (organ), Zuzana Zahradníková (organ), Zuzana Zacharová (flauta), Enrico Zanovello (organ), Ivana Zborayová (flauta), Júlia Žatková – Bolebruchová (viola), Michal Želonka (tenor), Patrik Žigmund (husle)

 

Hosťujúci dirigenti

Dušan Bill, Tamás Bubnó, Juraj Chabroň, Juraj Jartim, Blanka Juhaňáková, Gabriel Kalapoš, Adrián Kokoš, Branislav Kostka, Cyril Kubiš, Milan Masiarik, Marian Lejava, Margaréta Ondrejková, Pavol Procházka, Andrej Rapant, Adam Sedlický, Štefan Sedlický, Katarína Sliacka, Iveta Viskupová

 

Spevácke zbory spolupracujúce s TKO

Ad Una Corda - miešaný spevácky zbor, Pezinok, dirigent Marián Šipoš
Boanerges – spevácky zbor Gymnázia sv. Uršule v Bratislave
Cantica Collegium musicum Martin – miešaný spevácky zbor, dirigent Štefan Sedlický
Cantica Nova – mládežnícky miešaný spevácky zbor, dirigent Gabriel Kalapoš
Cantica Sacra Tyrnaviae – miešaný spevácky zbor, dirigent Peter Reiffers
Cantus – miešaný spevácky zbor, dirigent Juraj Jartim
Cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša - dirigent Ladislav Vymazal
Cirkevný zbor J. Cikkera, Brestovany
Consortium Bratislava - spevácky zbor, dirigent Iveta Viskupová
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu – dirigent Adrián Kokoš
Svetluška – detský spevácky zbor, dirigent Otília Moravčíková
Eben Ezer – spevokol Cirkvi bratskej, dirigent Milan Masiarik
Komorný zbor Konzervatória v Bratislave – dirigent Dušan Bill
Margarétka – detský spevácky zbor, dirigent Jozef Chabroň
Miešaný zbor cirkevného konzervatória – dirigent Milan Masiarik
Musica Vocalis – dirigent Branislav Kostka
Technik Akademik – miešaný spevácky zbor, dirigent Pavol Procházka
Tirnavia – miešaný spevácky zbor, dirigent Andrej Rapant, Michal Stahl

 

Hudobné telesá spolupracujúce s TKO

Břeclavský komorný orchester, Česká republika
Comorra – komorný orchester Komárno
Filharmónia Marchfeld – Gänserndorf, Rakúsko
Komorný orchester Büdingen, Nemecko
Komorný orchester mesta Trenčín
Mucha Quartet

 


 

Bývalí členovia TKO

Jozef Kudri (dirigent) – zakladateľ orchestra


Michaela Bobeková (husle), Zuzana Ďurčeková (violončelo), Jana Ďurišová (violončelo), Zuzana Ferancová (husle), Gabriel Gál (husle), Milan Horák (husle), Mária Hríbiková (husle), Regína Jalovcová (violončelo), Mária Konečná – Veselská (husle), Róbert Kováč (violončelo), Anna Krchniaková – Veselská (husle), Patrik Kučík (viola), Ján Lábady (husle), Kristína Lábadyová (husle), Mária Leitmanová – Vanáková (violončelo), Katarína Patrášová (husle), Silvia Pavelková (husle), Paulína Putterová (husle), Ladislav Rašla (violončelo), Ivana Rohárová (husle), Pavlína Roščáková (husle), Veronika Sorádová (husle), Andrej Spišiak (kontrabas), Anna Sýkorová (viola), Lucia Ševečková (klavír), Andrea Ševčíková (husle), Katarína Šulková – Haladová (husle), Peter Šuster (husle), Michaela Šusterová (husle), Martina Tomašovičová – Hlubíková (čembalo), Lenka Válková (husle), Monika Vanáková (husle), Michal Varínsky (kontrabas), Katarína Veselská (husle), Zuzana Zacharová (flauta), Ladislav Zboray (viola), Martin Zboray (viola)

 

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER