<div class=slidertext><div class=slidertitel>Novoročný koncert v Trnave</div>1.1.2017</div>
<div class=slidertext><div class=slidertitel>Otvorenie 22. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského</div>Bazilika sv. Mikuláša v Trnave (21.5.2017)<br/></div>