Novoročný koncert v Trnave
1.1.2017
Otvorenie 22. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského
Bazilika sv. Mikuláša v Trnave (21.5.2017)