Otvorenie 22. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského
Bazilika sv. Mikuláša v Trnave (21.5.2017)
Hudba na radnici
(Trnava, jún 2017)