 
  
 
#CTRL 

Ako nás môžete podporiť?

 

Poukázaním 2% z dane

Podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Záleží len od Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi v tomto roku podporíte našu činnosť.

V posledných rokoch sme aj vďaka Vám zakúpili koncertný spinet, sláčiky, koncertnú violu, nechali sme opraviť niekoľko hudobných nástrojov a dopriali sme im „wellness“ údržbu. Financovali sme tiež veľké projekty, prioritne open-air festival Hudba na radnici, ktorého hlavným organizátorom sme už sedem rokov my, Trnavský komorný orchester. 

Žijeme zvláštnu dobu, v ktorej kultúra zostala na okraji záujmu a podpora väčšiny inštitúcii nie je už natoľko štedrá ako v minulosti. Máme však zároveň veľké a smelé plány, ktorých sa nechceme vzdať. Hudba je súčasťou nášho života a veríme, že aj vďaka Vašej podpore sa uskutoční náš najväčší projekt - festival Hudba na radnici 2023 (17.-18.6.2023). Viac o úžasných sólistoch a programe 7. ročníka festivalu sa dozviete na našej stránke www.hudbanaradnici.sk.

Ďakujeme za Vašu podporu!


 

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Trnavský komorný orchester
Sídlo: Špačinská 1565/101, 917 01 Trnava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36089010

Trnavský komorný orchester - Notársky centrálny register určených právnických osôb (notar.sk)

Ak bola vaša daň za celý rok 2022 vyššia ako 150 €, môžete nám darovať svoje 2€ (min. čiastka je teda 3 €). Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Zamestnávateľ vám zároveň vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Posledným krokom je vyplnenie Vyhlásenia o preukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobyNajneskôr do 30.4.2023 je potrebné doručiť obidve tlačivá (potvrdenie aj vyhlásenie) daňovému úradu. Ak využijete služby pošty, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. 

Viac informácií ako darovať dve percentá nájdete na stránke finančnej správy: Náležitosti tlačiva Vyhlásenie k poukázaniu 2% alebo 3% podielu zo zaplatenej dane ( ďalej len "Vyhlásenie") (financnasprava.sk) 

Nákupom na Dobromate

Na stránke www.dobromat.sk vyberte obchod, v ktorom chcete nakupovať a naše OZ Trnavský komorný orchester. Následne budete presmerovaní do vybraného internetového obchodu, v ktorom môžete nakúpiť. Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu príspevok a Dobromat ho následne pošle na náš účet. 

Dôležité je vedieť to, že cena nákupu zostáva rovnaká. Nezáleží na tom, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. Nestojí Vás to teda ani cent navyše, napriek tomu nám svojim nákupom prispejete sumou vo výške niekoľkých %. 

 

Podporte nás priamym finančným darom TU.

 

"Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko rozumných slov." 

Johann Wolfgang von Goethe

 

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER