 
  
 
#CTRL 

 


16. september 2018

Koncert TKO a jeho hostí, Sereď


23. - 24. jún 2018

Hudba na radnici (festival), Trnava


10. jún 2018

Duchovná hudba dvoch trnavských spolužiakov, Trnava


1. január 2019

Novoročný koncert, Kostol sv. Jakuba v Trnave

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER