 
  
 
#CTRL 

 


 

29. - 30. jún 2019 / Nádvorie radnice v Trnave

Hudba na radnici - festival

Program festivalu:

1. deň - Trnavský komorný orchester, sólo klarinet Martin Adámek.

Program koncertu: H. Górecki, G. Rossini, W. A. Mozart, víťazná skladba skladateľskej súťaže Arco 2019

Dirigent: Adam Sedlický

2. deň - hosť festivalu MuchaQuartet, spoločný program s TKO P. Breiner: Beatles concerto grosso č.1

 


 

11. júl 2019

Forum Musica Žilina - festival

Program festivalu: L. Janáček, A. Dvořák

 


 

19.10. 2019 / Martin

20.10. 2019 / Dolný Kubín

Spoluúčinkuje Žilinský miešaný zbor a Cantica Collegium Musicum Martin

Dirigent: Štefan Sedlický

Program koncertu:

P. Krška: Rekviem

 


 

21. december 2019, Trnava

Adventný koncert

Spoluúčinkuje spevácky zbor Voci Allegre

Dirigent: Andrej Rapant

program koncertu: Vianočné koledy

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER