O nás

Trnavský komorný orchester je telesom nadregionálneho významu pôsobiacim pod krídlami Mesta Trnava. Zameriava sa najmä na inštrumentálne diela skladateľov baroka, klasicizmu a 20. storočia. V spolupráci so speváckymi zbormi realizuje množstvo vokálno-inštrumentálnych hudobných projektov. Spolupracuje s domácimi i zahraničnými sólistami.
Umeleckou vedúcou TKO je Alžbeta Ševečková.

019