 
  
 
#CTRL 

KONCERTY

 

PRIPRAVUJEME: 

 • 24.9.  Hudba na radnici (festival), Ladislav Fančovič (saxofón), Kostol sv. Jakuba v Trnave 
 • 17.12.  Martin Chodúr, Batizovce
 • 10.12.  Adventný koncert s Voci Allegre v Trnave

REALIZOVANÉ:

Rok 2023

 • 1.1.  Novoročný koncert, Kostol sv. Jakuba, Trnava (J.Stamitz, L.Kupkovič, M.Schneider-Trnavský), Hana Friedová, Daniel Čapkovič  
 • 14.1. Koncert Pocta veľkým hlasom, Martin Chodúr & TKO, Dubnica nad Váhom
 • 11.6.  Trnavská hudobná jar, záverečný koncert 55. ročníka festivalu (M.Haydn, J.Haydn, W.A.Mozart), dir. Norbert Brandauer (AT)
 • 18.6.  Hudba na radnici 2023 - Simona Houda Šaturová & TKO, Kostol sv. Jakuba, Trnava (W.A.Mozart, G.Paisiello, J.Haydn), dir. Ondrej Olos
 • 6.9.  Záverečný koncert 24. ročníka Organových dní v Piešťanoch (Hudba bratov Haydnovcov a Wolfganga Amadea), Miešaný spevácky zbor Tirnavia (Michal Stahl), dir. Norbert Brandauer (AT)
 • 7.9. Katedrálny organový festival Bratislava (Hudba bratov Haydnovcov a Wolfganga Amadea), Miešaný spevácky zbor Tirnavia (Michal Stahl), dir. Norbert Brandauer (AT)

 

Rok 2022

 • 19.3.  Benefičný koncert na podporu Ukrajiny, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave
 • 29.5.  Koncert v spolupráci s Philharmonie Marchfeld v rámci projektu Treasures z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT, Dolná Krupá
 • 17.-19.6.  Hudba na radnici, Radničné nádvorie v Trnave, sólisti Michaela Špačková, The Cello Boys, Martin Chodúr, dir. Braňo Kostka
 • 15.10.  Slávnostný koncert z diela hudobného skladateľa M. Schneidera-Trnavského s názvom Maestro Trnave, Trnava Maestrovi, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave

 

Rok 2021

 • 19.-20.6. Hudba na radnici, Radničné nádvorie v Trnave (E.H.Grieg, M.Krajči: Waltzissimo - premiéra, T-Albinoni, A.Dvořák, G.Bizet, S.Barber, W.A.Mozart, P.Zagar, B.Britten)

 


Rok 2020

 • 16.2. Komorný koncert TKO, Evanjelický kostol, Dunajská Streda (G.Holst, L.Janáček, A.Dvořák)

      Štyri festivalové koncerty (W.A.Mozart, J.G.Rheinberger), organ J.Skudlik, dir. Š.Sedlický

 • 20.9. Musica Sacra Skalica, záverečný koncert festivalu  
 • 22.9. Dom umenia, Piešťany
 • 24.9.  Katedrálny organový festival Bratislava, Dóm sv. Martina, Bratislava
 • 25.9.  Trnavská hudobná jar 2020, Bazilika sv. Mikuláša, Trnava

Rok 2019

 • 1.1. Novoročný koncert, Kostol sv. Jakuba, Trnava (E.Elgar, J.K.J.Neruda, F.Mendelssohn-Bartholdy)

 • 4.4. Koncertné vystúpenie kverteta TKO, Trnavská univerzita

 • 19.5. Otvárací koncert Medzinárodnej speváckej súťaže M.Schneidera-Trnavského, Kostol sv. Jakuba, Trnava (M.Schneider-Trnavský)

 • 20.5. Vystúpenie tria TKO, Trnavská univerzita

 • 29.-30.6. Hudba na radnici - festival, Kostol sv. Jakuba, Trnava (G.Holst, M.Krajči: Hudba pre 13 sláčik. nástrojov - premiéra, G.Rossini, W.A.Mozart, J.Haydn, A.Moyzes, J.L.Bella, A.Piazzolla, P.Breiner)

 • 11.7. Komorný koncert TKO, festival Forum Musica, Žilina (G.Holst, L.Janáček, A.Dvořák)

 • 29.9. Vystúpenie tria TKO, Nyáryovská kúria, Bučany
 • 19.-20.10. Vokálno-inštrmentálny koncert v spolupráci s Cantica Collegium Musicum a Žilinským miešaným zborom (Krška: Rekviem)
 • 21.12. Vianočný koncert so speváckym zborom Voci Allegre, Kostol sv. Jakuba, Trnava

 Rok 2018

 • 10.6. Duchovná hudba dvoch trnavských spolužiakov / Trnavská hudobná jar (Z.Kodály, M.Schneider-Trnavský)

 • 23.-24.6. Hudba na radnici / festival, Nádvorie trnavskej radnice (A.Vivaldi, P.Warlock, A.Piazzolla, R.Galliano)

 • 16.9. Koncert TKO a jeho hostí, Sereď / Bastion (G.Holst, L.Janáček, A.Dvořák)

 • 21.10. Slávnostný koncert 780. výročie mesta Trnava, Kostol sv. Jakuba (G.F.Händel, J.Haydn)

 • 24.11. Predadventný koncert / Trnava-Modranka (J.Janáček, Ch.W.Gluck, A.Dvořák)

Rok 2017

 • 1.1. Novoročný koncert, Kostol sv. Jakuba, Trnava (A.Dvořák, A.Vivaldi)

 • 21.5. Otvárací koncert 22. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského, Bazilika sv. Mikuláša, Trnava (M.Schneider-Trnavský)

 • 28.5. Záverečný koncert Cíferskej hudobnej jari, Cífer (A.Dvořák, A Vivaldi)

 • 24.-25.6. Hudba na radnici / festival, Nádvorie trnavskej radnice (C.Stamitz, N.Rosauro, M.Krajči: Arcott - premiéra, F.Mendelssohn-Bartholdy, C.Guastavino, M.D.Pujol, A.Piazzolla, L.Boccherini, R.Dyens, C.Gardel)

 • 7.9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Marianum, Trnava (E.H.Grieg, A.Dvořák, B.Britten)

 • 29.10. Festival Hudba Trnave, Synagóga, Trnava (J.S.Bach, L.Kupkovič, G.Holst, L.Janáček)

 • 5.12. Premiéry 2017, Bratislava (L.Kupkovič, M.Krajči, Ľ.Bernáth)

Rok 2016

 • 21.2. Komorný koncert členov TKO, Kaštieľ Dolná Krupá (A.Corelli, G.Ph.Telemann, W.A.Mozart, A.Dvořák)
 • 1.5. Recitál Lucie Ševečkovej / v spolupráci s TKO, Kaštieľ Dolná Krupá (J.S.Bach)
 • 25.-26.6. Hudba na radnici / festival, Nádvorie trnavskej radnice (A.Vivaldi, J.S.Bach, Ľ.Bernáth, B.Britten, M.Schneider-Trnavský, L.Burlas, L.Kupkovič, I.Zeljenka)
 • 23.10. W.A.Mozart: Requeim, Kostol sv. Jakuba v Trnave
 • 28.10. Koncertné vystúpenie / Vernisáž "Zub času", Bučany
 • 9.12. Koncertné vystúpenie / Vernisáž "Dedičstvo hračiek - odkaz našich predkov", Bučany

Rok 2015

 • 1.1. Novoročný koncert, Kostol sv. Jakuba, Trnava (J.S.Bach, L.Janáček)

 • 12.2. Koncertné vystúpenia / Požehnanie mladých vín, Trnava
 • 19.3. Komorný koncert, Nitra (J.S.Bach, L.Janáček)
 • 16.5. Koncertné vystúpenie / Konferencia Trnavskej univerzity, Trnava
 • 13.6. Koncertné vystúpenie / 10. výročie Rotary klubu, Nitra
 • 5.9. Koncertné vystúpenie / Otvorenie Kúrie, Bučany
 • 17.9. Záverečný koncert Trnavských organových dní, Trnava (S.Šurin)
 • 15.10. Koncertné vystúpenie na odovzdávaní ocenení ku 75. výročiu založenia Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave (E.H.Grieg, L.Janáček, E.Suchoň)
 • 6.12. Vianočný koncert, Kostol sv. Jakuba v Trnave
 • 13.12. Vianočný koncert, Martin

Rok 2014

 • 30.3. Výročný koncert TKO – Otvárací koncert Trnavskej hudobnej jari, Trnava, Marianum (Kupkovič, Špilák, Górecki, Britten)
 • 27.-28.9. Nahrávanie CD s piesňami M. Schneidera-Trnavského, Kaštieľ Dolná Krupá
 • 2.10. Odovzdávanie ocenení osobnostiam TTSK, Trnava, Divadlo J.Palárika (piesne M.Schneidera-Trnavského)
 • 7.10. Koncertné vystúpenie na podujatí 100 rokov budovy Knižnice J.Fándlyho
 • 7.12. Slávnostné uvedenie CD s piesňami M. Schneidera-Trnavského do života, Trnava, Hotel Holiday Inn

Rok 2013

 • 1.1. Novoročný koncert TKO, Trnava (Kupkovič, Albrecht, Schneider-Trnavský), sólisti: Hana Friedová, Daniel Čapkovič
 • 17.3. Veľkonočný koncert TKO Trnava, Kostol sv. Jakuba (Vivaldi, Händel, Torelli), sólo: Terézia Kružliaková
 • 16.6. “Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane” Kežmarok, Drevený artikulárny kostol v spolupráci so speváckym zborom Cantica Collegium musicum Martin (J.M.Haydn: Missa in honorem Sti. Cyrilli et Methodii), dirigent Štefan Sedlický

Rok 2012

 • 17.3. Pavol Krška: Requiem so Žilinským miešaným zborom, Mošovce, dirigent Štefan Sedlický
 • 4.3. Odovzdávanie ocenení mesta Trnava (komorný koncert)
 • 22.4. Pavol Krška: Requiem so Žilinským miešaným zborom, Trnava (Bazilika sv. Mikuláša), dirigent Štefan Sedlický
 • 5.5. Pavol Krška: Requiem so Žilinským miešaným zborom, Valtice (ČR), dirigent Štefan Sedlický
 • 1.7. Pavol Krška: Requiem so Žilinským miešaným zborom, Nitra, 22. Medzinárodný festival sakrálnej hudby MUSICA SACRA, dirigent Štefan Sedlický

Rok 2011

 • 1.1. Novoročný koncert TKO, Trnava (Górecki, Iršai, Mascagni, Mozart, Gluck), sólisti: Gabriela Hübnerová, Daniel Čapkovič dirigent Štefan Sedlický
 • 3.4. Otvárací koncert festivalu Cíferská hudobná jar (Schneider-Trnavský, Gluck, Grieg, Górecki, Zeljenka)
 • 10.4. Otvárací koncert Trnavskej hudobnej jari Händel: Mesiáš, miešaný spevácky zbor Cantica – Collegium Musicum, dirigent Štefan Sedlický
 • 30.5. Komorný koncert TKO, Topoľčany (Schneider-Trnavský, Gluck, Grieg, Górecki, Zeljenka)
 • 8.10. Koncertné vystúpenie na výročnom koncerte zboru Cantica Collegium Musicum (Händel)
 • 18.12. J.J.Ryba: Vianočná omša s miešaným speváckym zborom Tirnavia, Trnava, dirigent Andrej Rapant

Rok 2010

 • 20.6. Koncert z diela Juraja Jartima, Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave
 • 10.10. (Nitra), 16.10. (Trnava), 17.10. (Bratislava) Projekt Eurofolklór v spolupráci so speváckym zborom Technik Akademik, dirigent Pavol Procházka
 • 3.11. Pavol Krška: Requiem so Žilinským miešaným zborom, Žilina (Farský kostol), dirigent Štefan Sedlický
 • 19.12. Vianočný koncert so speváckym zborom Tirnavia, Trnava, dirigent Andrej Rapant
 • 29.12. Krst CD nosiča s názvom BALADIKON

Rok 2009

 • 1.1. Novoročný koncert, Trnava (Bach, Vivaldi)
 • 8.2. Koncert TKO so zborom Eben Ezer, Bratislava (Mozart), dirigent M.Masiarik
 • 17.5. Trnavská hudobná jar, koncert TKO so zborom Cantica Collegium Musicum (M.A.Charpentier), dirigent S.Sedlický
 • 21.6. Koncert TKO so zborom Cantica Collegium Musicum (M.A.Charpentier), dirigent Š.Sedlický
 • 28.11. Koncert pri príležitosti 10. výročia pôsobenia pod krídlami Mesta Trnava a 16. výročia založenia TKO (Schneider-Trnavský, Gluck, Pärt, Grieg, Britten)

Rok 2008

 • 3.2. Hudba v Mariane – fašiangový koncert, Trnava
 • 17.5. Komorný koncert TKO, Západoslovenské múzeum, Trnava
 • 20.6. Večer slovenských balád, Bratislava, J.Jartim: Baladikon (premiéra), dirigent J.Jartim
 • 14.9. Musica sacra Skalica, S.Hochel (premiéra), M.Schneider-Trnavský, S.Šurin (premiéra), dirigent A.Rapant
 • 15.9. Trnavské organové dni, S.Hochel (premiéra), M.Schneider-Trnavský, S.Šurin (premiéra), dirigent A.Rapant
 • 10.10. Trnavské zborové dni – otvárací koncert, G.F.Händel, dirigent B.Kostka

Rok 2007

 • 1.1. Novoročný koncert, Trnava
 • 30.3. Veľkonočná hudba, Trnava
 • 31.3. Veľkonočná hudba, Nitra
 • 1.4. Veľkonočná hudba, Bratislava
 • 27.5. Trnavská hudobná jar, Trnava
 • 15.7. Spomienka na Vivaldiho (Trnavské záhradné slávnosti), Trnava
 • 15.9. Trnavské dni, 14. ročník, Trnava
 • 3.11. Hudba v Katedrále, Trnava
 • 4.11. Medzinárodný festival chrámovej a organovej hudby, Skalica
 • 8.11. Od Vivaldiho po Piazzollu, Lučenec
 • 9.11. Od Vivaldiho po Piazzollu, Vígľaš
 • 30.11. Benefičný koncert – Liga proti rakovine, Bratislava

Rok 2006

 • 26.1. Komorný koncert TKO, Hranice (Česká republika)
 • 9.4. Bakalársky koncert študentiek dirigovania VŠMU K.Sliackej a M.Ondrejkovej, Bratislava
 • 6.5. Komorný koncert TKO, Bad Orb (Nemecko)
 • 7.5. Komorný koncert TKO, Büdingen (Nemecko)
 • 4.6. Dni starej hudby, Šamorín
 • 3.9. Komorný koncert TKO, Dolná Krupá
 • 23.9. Trnavské organové dni, Trnava
 • 5.12. 125. výročie narodenia Mikuláša Schneidra-Trnavského, Bratislava
 • 16.12. Vianočný koncert, Bratislava

Rok 2005

 • 1.1. Novoročný koncert, Trnava
 • 10.4. Bakalársky koncert dirigenta Jozefa Chabroňa, Bratislava
 • 5.6. Musica Sacra – XV. ročník medzinárodného festivalu Nitra
 • 2.7. Trnavské záhradné slávnosti, Trnava
 • 5.7. Chrámový koncert pri príležitosti sviatku Sv. Cyrila a Metoda, Sereď
 • 2.10. Koncert TKO, Zabrze (Poľsko)
 • 14.10. Trnavské zborové dni
 • 30.10. Trnavská hudobná jeseň, Trnava
 • 13.12. Vianočný koncert Cirkevného konzervatória, Bratislava
 • 19.12. Vianočný koncert, Bratislava


 

Špeciálne a netradičné koncerty s účasťou TKO

Bellarosa

Keď v roku 1941 trnavský skladateľ Mikuláš Schneider–Trnavský písal operetu Bellarosa, iste netušil, že od jej premiéry (24. mája 1941 v Národnom divadle v Bratislave) uplynie dlhých 60 rokov, kým si opäť nájde cestu na divadelné javisko. Tak sa stalo 23. a 24. mája 2001 v Divadle Jána Palárika v Trnave. V réžii Zděnka Plachého zaznelo obnovené dielo, dramaturgicky pozmenené, s aranžovanou hudbou Ľubomíra Burgra. Na realizácii diela sa podieľal aj Trnavský komorný orchester – menšom obsadení sláčikových nástrojov, doplnený klarinetom, akordeónom, klavírom a bicími nástrojmi. Dve sezóny zotrvala opereta v programe Trnavského divadla a poskytla zážitky nielen jeho návštevníkom, ale aj samotným hudobníkom.

 

Con – Takt

Počas piatich rokov (1998 – 2003) sa členovia TKO podieľali na realizácii medzinárodného projektu s názvom CON – TAKT. Realizáciu projektu podporovala Európska komisia pre regionálny rozvoj pri EÚ a Dolnorakúska krajanská vláda. Vďaka poskytnutému grantu sa stretávali na pravidelných skúškach i občasných niekoľkodenných sústredeniach členovia TKO a členovia Filharmonie Marchfeld z rakúskeho Gänserndorfu. Pod vedením dirigenta Gustava Szökeho a neskôr dirigentky Bettiny Schmitt spoločne pripravovali dvakrát v roku nový program, ktorý uviedli na jar a v čase adventu vždy dvojpremiérovo v Trnave a v rakúskom Gänserndorfe. Júnove večery patrili pravidelne koncertu na nádvorí zámku Schlosshoff na rakúskom brehu Dunaja. Počas spomínaného obdobia obe telesá odohrali spolu 31 koncertov. Program tvorili diela svetovej orchestrálnej tvorby, vokálno–inštrumentálne diela, operné i operetné večery, adventné i vianočné diela, vystúpenia s renomovanými sólistami i večery Straussovej hudby. Pri štúdiu vokálno–inštrumentálnych diel boli do projektu zapojené aj viaceré trnavské spevácke zbory, predstavili sa tiež viacerí slovenskí sólisti. V roku 1999 sa niekoľko členov TKO spolu s Filharmoniou Marchfeld zúčastnilo zájazdu do Japonska a v roku 2002 do Číny. Spolupráca oboch telies znamenala pre ich členov vzájomné obohatenie nielen vo svete hudby, ale i vo svete vzťahov a vzájomnej komunikácie.

 

Concerto Bohemia

Národná rozhlasová súťaž mladých súborov a orchestrov uzatvorila v roku 2003 prvý tucet ročníkov. Ide o prestížnu prehliadku, ktorá pozoruhodným spôsobom mapuje hudobnosť českej mládeže. Koncert víťazov 12. ročníka sa uskutočnil vo Veľkej sále Paláca Žofín 15. novembra pod záštitou predsedu asociácie krajov ČR a veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR. Organizátorom večera bol Český rozhlas v spolupráci s Českou televíziou. V priamom prenose program vysielali Český rozhlas 3 (Vltava) a ČT 2. Trnavský komorný orchester ako jediné slovenské teleso na tomto podujatí reprezentovalo nielen mesto Trnava, ale celé Slovensko a jeho kultúru.

 

Divertimento Musicale

Tento celoštátny festival komornej a symfonickej hudby poriada Národné osvetové centrum Bratislava. V roku 2002 oslavoval svoje dvadsiate narodeniny. Podujatia festivalu prebiehajú v Spišskej Novej Vsi v Koncertnej sále Reduty, v Chráme sv. Jakuba v Levoči a v Letohrádku Dardanely v Markušovciach. Festival končí koncertom víťazov v Koncertnej sále Reduty. Odbornú porotu, ktorá rozhoduje o oceneniach súťažiacich telies, tvoria profesori konzervatórií a vysokých škôl. Súťaží sa vo viacerých vekových i nástrojových kategóriách. Trnavský komorný orchester sa prehliadky zúčastnil niekoľkokrát a získal viacero ocenení, o.i. za hodnotný umelecký výkon.

 

Výchovné koncerty

V novembri 2001 TKO zrealizoval projekt niekoľkých výchovných koncertov pre žiakov základných a stredných škôl. Tematicky boli zmerané tieto koncerty na oblasť blízku mladým poslucháčom – na populárnu hudbu. Názov projektu Dobová populárna hudba však napovedá, že išlo o netypickú populárnu hudbu. Predstavili sme mládeži populárne skladby určené na počúvanie a do tanca v rôznych dejinných obdobiach, od baroka až po súčasnosť (gigue, rigaudon, menuet, gavotta, valčík, polka a pod.) Sprievodným slovom sme voviedli poslucháčov do určitých historických období a zvukovými ukážkami sme dokumentovali estetické ideály toho ktorého obdobia. Program sa stretol s priaznivým ohlasom u študentov i pedagógov. O niekoľko mesiacov neskôr sme preto program zopakovali pre ďalších záujemcov.

 

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER